Het Ecologisch Energie Netwerk is een project van STUDIO 1:1, FABRIC en LOLA landscape architects.

Met het Ecologisch Energie Netwerk hebben zij The Green Architecture Competition gewonnen. Als consortium deden zij mee aan de Studio for Unsollicited Architecture van het NAi en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het initiatief wordt inmiddels ondersteund door netbeheerder TenneT en het Ministerie van Economische Zaken. Het wordt in de Natuurvisie 2014 van het Rijk genoemd als voorbeeldproject en wordt door RVO gebruikt als voorbeeldproject bij Holland Branding.

logos FLS

website FABRIC
website STUDIO1:1
website LOLA Landscape Architects